Buổi triển lãm

2002 Shanghai International Valve Fair

Hội chợ van quốc tế Thượng Hải 2002

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

Triển lãm Máy móc Osaka 2018, Nhật Bản

2018 German wire and tube Exhibition

Triển lãm ống và dây Đức 2018

2016 Canton Fair

Hội chợ Canton 2016

Photo of German customers in 2018

Ảnh khách hàng Đức năm 2018

2002 Shanghai International Valve Fair

Hội chợ van quốc tế Thượng Hải 2002

2018 Osaka Machinery Exhibition, Japan

Triển lãm Máy móc Osaka 2018, Nhật Bản

2018 German wire and tube Exhibition

Triển lãm ống và dây Đức 2018

2016-Canton-Fair-

Hội chợ Canton 2016

Photo of German customers in 2018

Ảnh khách hàng Đức năm 2018